Szanowni Studenci/Szanowne Studentki, Witam Serdecznie na kursie e-learningowym, który dotyczy Surowców i fizykochemii form kosmetycznych. Materiał dostępny na platformie stanowi uzupełnienie zajęć, które mają Państwo w formie kontaktowej. Przypominam również, że w trakcie realizacji zajęć może zdobyć dodatkowe punkty, doliczane później do testu końcowego i tym samym wpływające (PODWYŻSZAJĄCE!) na ocenę końcową. Punktowana jest aktywność na forum oraz na zajęciach kontaktowych (według uznania prowadzącego) , w ten sposób student może zdobyć maksymalnie 3 dodatkowe punkty. Wykład z „Surowców i fizykochemii form kosmetycznych" kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie kontaktowej. Egzamin składa się z pytań zamkniętych oraz pytań otwartych. Punktacja: 60 - 67% - 3,0 68 - 76% - 3,5 77 - 84% - 4,0 85 - 93% - 4,5 >93% - 5,0 Życzę owocnej nauki! i zachęcam do zadawania pytań :) dr inż. Karolina Leleń-Kamińska